Bramki SMS

Historia wiadomości SMS to 20 lat burzliwego rozwoju. Pierwsza wiadomość tego typu została wysłana w 1992 roku przez pracownika brytyjskiego operatora komórkowego, który w ten sposób złożył swym kolegom życzenia świąteczne. Dzięki młodym użytkownikom sieci komórkowych, system krótkich wiadomości stał się powszechnym modelem wzajemnej komunikacji. Z roku na rok wysyłano coraz więcej tekstowych przekazów. Rosnące koszty, związane z przekazywaniem wiadomości tekstowych sprawiły, że bardzo popularne stały się bramki SMS, które pozwalały na wysyłanie informacji bezpośrednio na telefon odbiorcy. Oczywiście powstawały również witryny, które oferowały te same usługi za opłatą, bazując na niewiedzy części użytkowników. Bramki były powodem mniejszych dochodów operatorów komórkowych, którzy starali się wprowadzać ograniczenia w ich przesyłaniu. Każda z firm realizowała tu własną strategię marketingową. Obniżano cenę jednostkową za wiadomości wysyłane z telefonów, wprowadzano pakiety, pozwalające na swobodną komunikację tekstową w ramach sieci lub pomiędzy abonentami różnych sieci. Operatorzy w różnych krajach uruchamiali własne bramki SMS i wprowadzali w nich rozmaite ograniczenia. Korzystanie z bramek wymagało tokenów potwierdzających, że używa ich człowiek lub rejestracji w serwisach. Otrzymywanie informacji za pośrednictwem takich aplikacji wymagało też niekiedy zgody abonenta. To ostatnie związane było z ryzykiem spamu i potencjalnym zagrożeniem oszustwami. Złoty okres krótkich informacji tekstowych i związanych z nimi bramek trwał do 2012 roku, kiedy okazało się, że ludzie coraz powszechniej korzystają z komunikatorów internetowych. Związane to było z rozwojem bezprzewodowego Internetu i lawinowym wzrostem znaczenia smartfonów. Oczywiście ze względu na sporą liczbę tradycyjnych telefonów komórkowych, pozostających w rękach użytkowników, darmowe bramki SMS nadal cieszą się powodzeniem w różnych krajach. Jednak wszystko wskazuje na to, że ich znaczenie będzie systematycznie spadać.